Maneviyat
Zarûrettir, insan için îman, din.
Dinsiz, îmansız mı? Olmak ne çirkin!
Maneviyatsız mı? İnsan ne hazin,
Yükselten Cemiyeti; îmanla, din.  

Hüseyin Hüsnü Üner Hocamızın Kaleminden...